Jongerenvoorstelling

Nu

Een vijfde van de mbo-leerlingen leent of heeft schulden. De overgang naar financiële onafhankelijkheid (18+) blijkt voor hen vaak snel te gaan, met weinig tijd voor vallen en opstaan. PlayBack doorbreekt het taboe rondom schuld en armoede, zodat mbo’ers makkelijker met elkaar praten en om hulp durven te vragen. De voorstelling NU zet jongeren actief aan het denken over geld, schulden, groepsdruk, status en rijkdom. Geschikt voor de lessen burgerschap in  het mbo.

 

MBO   

Mbo'ers over geld en geluk

Reportage in de Volkskrant  

ouderavond

Credits

Kinderen die van hun ouders hebben geleerd met geld om te gaan, kunnen later makkelijker rondkomen en hebben veel minder betalingsachterstanden.6 Credits draait om bewustwording in de omgang met geld. Want hoeveel geld hebben jongeren eigenlijk echt nodig? En wat geef je jouw kind mee voordat hij op achttienjarige leeftijd zijn eigen geld moet beheren? Beschikbaar voor het vo en mbo. 

 

VO / MBO   

Geld (vervolg)

Geld Nu en Credits

7/12
Loading ...