PESTEN EN SOCIALE MEDIA

Pesten heeft een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Pesten op school komt vaak voor: Een op de negen gepeste kinderen in een schoolklas van  27 leerlingen is normaal  (2) . Zowel leerling,  ouder en docent heeft baat bij een veilige sfeer op school. Daarom is het van belang dat we het gesprek blijven voeren over de invloed van pesten, en op de hoogte zijn van de digitale leefwereld van jongeren anno 2017. Hoe laat je leerlingen zien wat (online) pesten teweegbrengt? En hoe praat je met hen over  van sexting, vloggen of gamen?

Lees verder  

‘In onze klas is er echt iets veranderd

na Like. Het populairste meisje heeft

niet meer zo’n grote bek en mensen

durven haar tegen te spreken.’

Mieke (15 jaar) 


JONGERENVOORSTELLING

LIKE

De rauwe voorstelling Like laat goed zien hoe het kan gaan bij vriendschappen. Groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media. Leerlingen worden tijdens de voorstelling geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte.

 

VO   


Pesten en sociale media_71
Docententraining

Like us all

Welke rol speel je als docent in het creëren van een veilig leef- en leerklimaat op school? Hoe corrigeer je pestgedrag van leerlingen? Vanuit verschillende invalshoeken wordt het thema pesten onder de loep genomen en aan de hand van herkenbare situaties uitgespeeld met acteurs. Docenten oefenen met gesprekken binnen klassensituaties en individuele leerling- en oudergesprekken.

Hallo collega's. Weten jullie nog? Vroeger, toen je via internet werd gepest...?

Lees de column van docent Thijs over Like Us All, in Educatief  


INTERVIEW

 

We proberen nooit in goed of fout te denken’  VO-raad interviewt artistiek directeur Kim Zonneveld. Lees hier het interview 

 

2 Landelijke Gezondheidsmonitor 2016

 

Pesten en sociale media

3/12
Loading ...