Voorwoord

Voorwoord_81

Een leerling wil een klasgenoot helpen die buiten de groep valt. Een docent wordt geconfronteerd met een naaktfoto van zijn leerling die via de klassenapp wordt verspreid. Een puberende dochter liegt tegen haar moeder en scheldt haar uit. Stuk voor stuk lastige dilemma’s die vragen om een goed gesprek. Maar hoe voer je dat gesprek?

 

PlayBack is expert op het gebied van communiceren met jongeren over gedrag. Als theatermakers onderzoeken we het gedrag van jongeren en maken hun gedrag inzichtelijk en bespreekbaar. Daarmee bieden we jongeren de kans om meer inzicht te krijgen in maatschappelijke thema’s die raken aan hun leefwereld. Onze kennis over het gedrag van jongeren delen we ook met hun ouders, docenten en andere professionals tijdens ouderavonden en trainingen.


Over Playback

PlayBack heeft een eigen methodiek ontwikkeld. Deze loopt als een rode draad door het aanbod heen. Waarom werkt de methodiek? (1)

 

❶ AANTREKKELIJKE VORM
❷ HERKENBAARHEID
❸ INTERACTIE

❹ DE VOORSTELLING

 SCHETST DILEMMA’S EN

 KEUZEMOGELIJKHEDEN
❺ PUBLIEK OEFENT MET

 ANDER GEDRAG

Voorwoord_26
Bekijk de cijfers van het jaarlijks bereik van Playback 

De voorstellingen ontwikkelen we op basis van wetenschappelijke inzichten en met kennis en ervaring van professionals waarmee we samen mogen werken. In de afgelopen elf jaar hebben we een groot netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. We zetten ons in om jongeren overal te bereiken. Op middelbare scholen, sportclubs, het mbo, jeugdinstellingen- en jeugdinrichtingen.

 

De vraag naar voorstellingen blijft sterk toenemen. En scholen die eenmaal geboekt hebben, boeken het jaar daarop weer. Daar zijn we enorm trots op. Het motiveert om kwalitatief nog sterkere voorstellingen te maken. 

 

En PlayBack staat niet stil: we onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het aanbieden van voorstellingen over geestelijke gezondheid en culturele diversiteit. We zien uit naar alle voorstellingen en de gesprekken die we het komend jaar mogen faciliteren. En hopen jullie daar te verwelkomen en te inspireren.

 

Kim Zonneveld (artistiek directeur) en 
Merel van Ekdom (zakelijk directeur)

Jaarcijfers bereik Playback

Voorwoord_88

Voorwoord_82

voorstellingen voor jongeren, ouders en professionals door heel Nederland


Voorwoord_83

Jongeren


Voorwoord_84

Ouders


Voorwoord_85

Docenten


Voorwoord - infogr 5

van de ouders na ouderavond geeft aan handvatten te hebben gekregen voor een open gesprek met hun kind


Voorwoord - infogr 6

Beoordeling van jongeren en ouders

Voetnoot

1 methodiek onderzoek van Theatergroep PlayBack, 2015

Voorwoord

2/12
Loading ...